Нормативні акти

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Конституція України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”

Постанова КМУ “Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”

Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”

Постанова КМУ “Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту”

Наказ МОН України № 419 “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики”

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України № 201/469 “Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту”

Постанова КМУ “Питання стипендіального забезпечення”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Установчі документи:

Наш заклад освіти у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності

Сертифікати: