Права та обов’язки учня

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ»

Учні ДНЗ «ЗЦПТОВТ» мають право на:

– вибір форми навчання;

– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

– трудову діяльність у поза навчальний час;

– користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою ДНЗ «ЗЦПТОВТ»;

– участь у навчально-дослідних конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

– брати учать в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

– моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у навчально-виробничій роботі;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

– безкоштовне користування бібліотечним фондом;

– канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж одинадцять календарних тижнів.

Учні ДНЗ «ЗЦПТОВТ» мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком.

Учні ДНЗ «ЗЦПТОВТ» мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Крім обов’язків, передбачених ст. 53 Закону України «Про освіту», учні ДНЗ «ЗЦПТОВТ» зобов’язані:

– виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

– відвідувати заняття за встановленим навчальним планом і сформованим розкладом занять, вчасно інформувати керівництво закладу  освіти в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити та заліки відповідно до вимог чинного законодавства, виконувати контрольні роботи тощо;

– з повагою ставитися до викладачів, співробітників та інших учнів ДНЗ «ЗЦПТОВТ»;

– нести відповідальність за свої дії та наслідки, до яких вони призводять;

– приходити на заняття вчасно у встановленій формі одягу і не залишати аудиторії без дозволу викладача;

– виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені терміни;

– активно готуватися до занять і брати участь у роботі під час занять, при цьому даючи можливість іншим учням робити свій внесок у освітній процес;

– бути уважним до потреб і прав інших учнів щодо користування бібліотечними фондами, комп’ютерними ресурсами;

– додержуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки, бути чесними;

– оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

– дбайливо ставитися до майна ДНЗ «ЗЦПТОВТ», інших юридичних та фізичних осіб;

– додержуватися санітарно-гігієнічних норм;

– не порушувати заборони, регламентації та обмеження, що вводяться даними Правилами.

Учень може бути відрахований:

– за власним бажанням;

– за невиконання навчального плану (незадовільне складання іспитів і заліків протягом семестру) та графіка навчального процесу (пропуски занять);

– за появу в аудиторіях ДНЗ «ЗЦПТОВТ», бібліотеці, гуртожитку, на територіях закладу освіти в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

– за вироком суду, що вступає в законну силу;

– за застосування фізичної сили та умисне нанесення удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали іншим учням або співробітникам фізичного болю або спричинили тілесні ушкодження (за погодженням Педагогічної Ради);

– за моральну образу або використання нецензурної лексики під час спілкування зі співробітниками ДНЗ «ЗЦПТОВТ» при виконанні ними своїх службових обов’язків (за погодженням Педагогічної Ради);

– за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку ДНЗ «ЗЦПТОВТ» (за погодженням Педагогічної Ради).

Учням забороняється:

– голосно розмовляти, шуміти, гучно вмикати мобільні телефони на перервах;

– користуватися мобільним телефоном під час аудиторних занять;

– без дозволу адміністрації ДНЗ «ЗЦПТОВТ» вносити і виносити інвентар, устаткування, матеріали і прилади з аудиторій, лабораторій, кабінетів навчального закладу;

– використовувати як одяг при відвідуванні аудиторних занять (крім занять з фізичної культури) спортивні костюми, пляжний одяг, одяг для відпочинку;

– палити у приміщеннях та на території ДНЗ «ЗЦПТОВТ»;

– знаходитися в приміщеннях закладу освіти у верхньому одязі та головних уборах;

– сідати на столи, підвіконня, відчиняти вікна;

– розповсюджувати на території і в приміщеннях закладу освіти друковану продукцію будь-якої форми та змісту без дозволу адміністрації;

– псувати меблі, обладнання, приміщенні написами і малюнками;

– смітити, лускати насіння в приміщеннях та на території ДНЗ «ЗЦПТОВТ»;

– використовувати вирази, що принижують гідність особистості, у тому числі на расовому, етнічному або національного ґрунті, на ґрунті релігійного сповідання або статі;

–  використовувати ненормативну лексику та непристойні жести;

– вживати і мати при собі під час перебування в навчальному закладі алкоголь, наркотики, з’являтися в ДНЗ «ЗЦПТОВТ» в стані алкогольного, наркотичного, токсикологічного сп’янінння;

– зухвало поводити себе в ДНЗ «ЗЦПТОВТ» та за його межами;

– створювати ситуації, які загрожують фізичному та моральному здоров’ю особистості, її добробутові;

– приносити до навчального закладу і використовувати газові балончики, вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, піротехніку, гральні карти.

БАЗОВІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА НОРМИ ПОВЕДІНКИ В ДНЗ «ЗЦПТОВТ»

Кожен повинен з повагою ставитися до норм Конституції і законів України, а також до норм міжнародних правових документів, що проголошують та захищають основні особисті права та свободи людини і громадянина. Ніхто не повинен ігнорувати або порушувати базові принципи та норми вищезазначених правових документів.

Кожен повинен з повагою ставитися до цінностей історико-культурної спадщини України, до її мов та традицій.

Кожен повинен також з повагою та толерантністю ставитися до культури, традицій, звичаїв та переконань представників інших народів і країн, з якими він спілкується під час роботи і навчання в ДНЗ «ЗЦПТОВТ».

Кожен повинен у спілкуванні з іншими особами поводитися з гідністю та повагою. Кожен має право на поважне та шанобливе ставлення до себе та інших з боку будь-кого в навчальному закладі.

Ніхто не може бути дискримінований або ображений за ознакою належності до будь-якої політичної, громадської, релігійної, ідеологічної організації або спільноти, так само як і за ознакою особистих ідейно-політичних переконань.

Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської організації або громадського руху, так само як і до будь-якої релігійної конфесії (або неналежність до жодної з них), не можуть бути причиною для некоректної, неввічливої або неповажної поведінки. Ідейно-політичні переконання або розбіжності не повинні перешкоджати нормальним коректним відносинам між тими, хто навчається або працює в ДНЗ «ЗЦПТОВТ».

В ДНЗ «ЗЦПТОВТ» визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

З огляду на вищезазначене, базовими принципами етики взаємовідносин в навчальному закладі, які є обов’язковими для кожного, визнаються:

– доброзичливість, поважність, коректність, ввічливість;

– стриманість, толерантність до протилежної точки зору, тактовність;

– законослухняність;

– чесність та відповідальність;

– конструктивний підхід до вирішення проблем;

– пунктуальність та обов’язковість;

– повага до кожного члену колективу ДНЗ «ЗЦПТОВТ»;

– прагнення створювати при спілкуванні атмосферу психологічного комфорту, уникати конфліктних ситуацій з невиробничих приводів та емоційного забарвлення робочих конфліктів, уникати сутичок або образ;

– керування здоровим глуздом , нормами і традиціями поведінки згідно з критеріями суспільної моралі;

– пріоритетність інтересів ДНЗ «ЗЦПТОВТ», командний стиль роботи, орієнтованість на досягнення максимально можливого позитивного результату;

– визнання професіоналізму, порядності, моральності, людської гідності найбільш вагомими пріоритетними цінностями.

КАТЕГОРИЧНІ ЗАБОРОНИ

Образлива або непристойна поведінка.  В ДНЗ «ЗЦПТОВТ» неприпустимі будь-які види і форми вербальної, письмової чи фізичної непристойної поведінки: тілесний контакт, образи, брутальні жарти, порнографія, вульгарні жести чи пропозиції тощо. Категорично заборонено вживання образливої ненормативної лексики та нецензурної лайки.

Вандалізм, крадіжки. Усі акти вандалізму, нанесення збитків або крадіжки державної або приватної власності будь-кого в ДНЗ «ЗЦПТОВТ» невідворотно будуть відкриті, а матеріали будуть направлені до правоохоронних органів для порушення кримінальної справи. Такі дії також матимуть наслідки для винних у вигляді відшкодування матеріальних збитків та/або припинення відносин винного з ДНЗ «ЗЦПТОВТ».

Вживання та розповсюдження наркотиків, алкоголю, азартні ігри. Приміщення та територія закладу освіти є зоною, вільною від вживання алкоголю, наркотичних, токсичних речовин та азартних ігор.

Якщо дії порушника цих норм містять склад кримінального злочину, адміністрація ДНЗ «ЗЦПТОВТ» має право звертатися до правоохоронних органів.

Якщо порушення мало місце неодноразово або призвело до негативних наслідків, учні можуть бути відраховані з ДНЗ «ЗЦПТОВТ».

В навчальному закладі будь-кому категорично забороняється перебувати в нетверезому стані (алкогольного або наркотичного сп’яніння). У випадку порушення міра покарання варіюється від адміністративних заходів до припинення відносин з ДНЗ «ЗЦПТОВТ».

Будь-кому забороняється виготовляти, вживати, продавати чи розповсюджувати наркотичні або токсичні речовини на території і в приміщеннях закладу освіти. Міра покарання визначається законодавством і може мати наслідком відрахування з ДНЗ «ЗЦПТОВТ» (звільнення з роботи) з подальшою юридичною відповідальністю.

Азартні ігри на території навчального закладу заборонено.

Ніхто не має права створювати перешкоди для навчання, ведення науково-дослідної роботи, виховного процесу, виконання посадових функцій керівництва закладу та будь-яких зумовлених Статутом функціональних дій.

Володіння, зберігання, застосування або розповсюдження холодної або вогнепальної зброї, вибухових речовин, хімічних або будь-яких інших засобів, які створюють загрожу життю та здоров’ю людини, на території ДНЗ «ЗЦПТОВТ» категорично заборонено.

Відмова будь-кого від виконання наказу директора вважається серйозним проступком, який спричиняє відповідну міру покарання.

Спонукання будь-кого до дій, які заборонені цими Правилами, також вважається серйозним проступком, який спричиняє відповідну міру покарання.

Надання наперед неправдивої інформації керівництву ДНЗ «ЗЦПТОВТ» стосовно функціонування ДНЗ «ЗЦПТОВТ» вважається серйозним порушенням, яке може призвести до припинення відносин особи з навчальним закладом.

Підробка, фальсифікація або несанкціоноване використання документів, архівів, інформаційних ресурсів ДНЗ «ЗЦПТОВТ» або його структурних підрозділів так само вважаються серйозним проступком, який призводить до відповідної міри покарання.

Поведінка, яка являє собою явну або приховану небезпеку будь-кому на території ДНЗ «ЗЦПТОВТ», категорично заборонена і має наслідком відповідні санкції та покарання.

До дій вищезазначеного характеру, зокрема, належать:

– переслідування будь-кого за будь-якими мотивами у будь-якій формі;

– фізичний напад, утиски або загроза фізичного нападу;

– телефонні дзвінки погрозливого характеру;

– відправлення будь-яким способом повідомлень із загрозами;

– сексуальні домагання.